หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้
โดย : KruMaew
อ่าน : 428
อังคาร ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

           เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิดสะเต็มไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร